מגדל מידטאון קומה 29
דרך בגין 144 תל אביב
טל' 6042323 (03)
פקס' 6044222 (03)
נייד 331153 (0544)

Midtown Tower Floor 29
144 Begin Road Tel Aviv, Israel
Tel. 972-3-6042323
Fax. 972-3-6044222
Mobile 972-544-331153

 


idol.adv@gmail.com

לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים"    קהלת ג"